Kontakt

Spoj sa s vedúcimi projektu.

Terézia Dominika Lukáčová

Project & Marketing Manager

Študentka Masarykovej Univerzity oboru Podniková informatika. Absolventka LEAF Academy programu Talent Guide a študentka druhého ročníka v Nexteria Leadership Academy. Absolvovala semestrálne štúdium v Dánsku, po ktorom chcela pomôcť napredovať študentom na Slovensku. Stážuje v Mini Tech MBA ako IT, Marketing & Social Media Intern.

+421 (0)948 021 602
terezia@iambitious.sk

Sofia Kohútová

Event Manager & Students Support

Študentka posledného ročníka na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. Prváčka v programe neformálneho vzdelávania Nexteria Leadership Academy. Absolvovala programy ako Duke of Edinburgh či Create & Control. Zaujíma sa o politku, ktorú by v budúcnosti chcela ísť študovať.

Veronika Kováčiková

Finance & Administration Manager

Študentka finančného manažmentu na Ekonomickej Univerzite. Venuje sa účtovníctvu, administratíve, financiám a eventovému managementu na stáži v Mini Tech MBA. Prváčka v programe neformálneho vzdelávania Nexteria Leadership Academy.